تبلیغات
نمونه سوالات - جزوه - پروژه
 
 
 

نمونه سوالات برنامه نویسی شی گرا

نویسنده : گروه نرم افزار نمونه سوالات | تاریخ : 05:07 ب.ظ - دوشنبه 28 آذر 1390

نمونه سوالات برنامه نویسی شی گرا

استاد هاشمی


1-      برنامه ای بنویسید كه دو آرایه صعودی مرتب را بصورت پویا از ورودی دریافت كرده و آرایه سوم را بصورت پویا از دو آرایه اول بگونه ای ایجاد نماید كه آرایه سوم بدون مرتب سازی مرتب باشد(ادغام دوآرایه)


بقیه نمونه سوالات در ادامه مطلب . . .


بسمه تعالی

نمونه سوالات برنامه نویسی شی گرا

استاد هاشمی


1-      برنامه ای بنویسید كه دو آرایه صعودی مرتب را بصورت پویا از ورودی دریافت كرده و آرایه سوم را بصورت پویا از دو آرایه اول بگونه ای ایجاد نماید كه آرایه سوم بدون مرتب سازی مرتب باشد(ادغام دوآرایه)

2-      برنامه ای بنویسید كه آرایه ای اعداد صحیح را دریافت و سومین كوچكترین عدد و تعداد تكرار آن و آدرس اولین رویداد آن را چاپ نماید.

3-      برنامه ای بنویسید كه با استفاده از اشاره گر رشته s1را در رشتهs2جستجو نماید و در صورت موفقیت آدرس اولین عنصر رخداد را چاپ نماد درغیر اینصورت "not found" چاپ نماید.

4-      برنامه ای بنویسید كه از ورودی متن 2 عدد را یافته و بزرگترین مقسوم علیه مشترك آنها را محاسبه نماید.

5-      كلاس queueرا برای اعداد صحیح پیاده سازی نمایید كه شامل سازنده-ویرانگر-درج در صف-بازیابی از صف-توابع خالی بودن و پر بودن:

6- برنامه ای بنویسید كه لیست پیوندی از اعداد صحیح ایجاد نماید و عدد مورد نظر را در آن جستجو نماید.

7 – برنامه ای بنویسید كه عددی را از ورودی گرفته و در مورد كامل و اول بودن آن تصمیم گیری نماید.

8   ب)queueرا یه گونه ای بارگذاری نمایید كه بدون تغییر در محتویات پشته و صف تمام اعضای آن را چاپ نماید.

- برنامه ای بنویسید كه یك متن را از ورودی گرفته و كاراكتر اول كلمات آن رابه شكل حرف بزرگ چاپ نماید.

9- برنامه ای بنویسید كه رشتهs1 ,s2 را از ورودی گرفته پس:

الف) دو كاراكتر از s2را به s1الحاق نماید.

ب) یك كاراكتر از s2را به s1كپی نماید.

ج) یك كاراكتر از ورودی بگیرد و محل اولین رخداد آن در رشته s1را نمایش دهد.

10- كلاس برای صف پیاده سازی نمایید(با شرایط ویژه)

الف) توابع درج-بازیابی-تست خالی بودن-تست پربودن-سازنده-ویرانگر

ب) عملگر جمع را برای عناصر متناظر دو صف پیاده سازی و بارگذاری نماید.

ج)تابع یافتن عنصر ماكزیمم صف را پیاده سازی نمایید.

 برچسب ها : نمونه سوالات , نمونه سوالات برنامه نویسی شی گرا ,
 

آخرین مطالب

» سایت همگام ( پنجشنبه 31 فروردین 1396 )
» جزوه بلوغ دولت الکترونیک ( یکشنبه 15 اسفند 1395 )
» پاورپوینت مدیریت حافظه در ویندوز ( چهارشنبه 4 اسفند 1395 )
» پروتکل ایمیل چیست؟ ( چهارشنبه 4 اسفند 1395 )
» پروژه انگشت نگاری ( چهارشنبه 4 اسفند 1395 )
» نمونه سوالات دانشگاه پیام نور ( چهارشنبه 4 اسفند 1395 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ادامه فصل 8 ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )