تبلیغات
نمونه سوالات - جزوه - پروژه
 
 
 

نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ادامه فصل 8

نویسنده : گروه نرم افزار نمونه سوالات | تاریخ : 05:31 ب.ظ - سه شنبه 6 خرداد 1393

نمونه سوالات 

خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات

استاد صفاناز حیدری


سوالات فصل هشتمادامه سوالات فصل 8 
12- این تعریف "سازمانی که سرویس MPLS VPN را ارائه میدهد" مربوز به کدام گزینه می باشد.

الف) شبکه ی هسته

R      ب) تأمین کننده ی سرویس

ج) روتر لبه تأمین کننده

د) روتر تأمین کنندهادامه سوالات در ادامه مطلب


13- این تعریف "سازمانی که سرویس MPLS VPN را از تأمین کننده سرویس دریافت می کند" مربوز به کدام گزینه می باشد.

R      الف) مشتری

ب) روتر لبه ی مشتری

ج) روتر مشتری

د) شبکه ی هسته

14- تعریف شبکه ی هسته مربوط به کدام گزینه می باشد.

الف) شبکه ای که سرویس MPLS VPN را از تأمین کننده سرویس دریافت می کند.

ب) شبکه ای که سرویس MPLS VPN را ارائه میدهد.

R      ج) شبکه ای که توسط تأمین کننده ی سرویس آماده می شود و مشتریان به آن متصل می شوند.

د) هیچ کدام

15- این تعریف "برای اتصال به MPLS VPN استفاده می شود" مربوز به کدام گزینه می باشد.

الف) مشتری

ب) روتر لبه ی مشتری

R      ج) روتر مشتری

د) شبکه ی هسته

16- با توجه به تعریف روتر لبه تأمین کننده "...... ها به  ...... ها در شبکه ی هسته MPLS متصل می شوند. ...... بخشی از هسته ی MPLS است، و تأمین کننده ی سرویس آن را نگهداری می کند." به ترتیب جا های خالی را با گزینه های مناسب پر نمایید.

الف) PE – CE – PE

R      ب) CE – PE – PE

ج) CE – PE – CE

د) PE – CE – CE

17- کدام یک از گزینه های زیر جزو سطوح شبکه MPLS VPN می باشد.

الف) سطح کنترل

ب) سطح داده ها

ج) سطح مدیریت

R      د) همه موارد صحیح می باشند

18- کدام یک از گزینه های زیر جزو دسته بندی VPNهایی که مسئله های تجاری موسسات را حل می کنند می باشد.

الف) اینترنت یا سایت به سایت

ب) اکسترانت یا ارتباط بین موسسات مختلف

ج) دستیابی راه دور از طریق رسانه ی dial-up

R      د) همه موارد صحیح می باشند

19- مدل های پیاده سازی VPN کدام است؟

الف) مدل فوقانی

ب) مدل نظیر به نظیر

R      ج) الف و ب

د) هیچ کدام

20- قبل از پیاده سازی VPN مبتنی بر MPLS، پیاده سازی برای مدل VPN نظیر به نظیر  کدام است؟

الف) روش روتر مشترک

ب) روش روتر اختصاصی

R      ج) الف و ب

د) هیچ کدامبرچسب ها : نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ,
 

آخرین مطالب

» سایت همگام ( پنجشنبه 31 فروردین 1396 )
» جزوه بلوغ دولت الکترونیک ( یکشنبه 15 اسفند 1395 )
» پاورپوینت مدیریت حافظه در ویندوز ( چهارشنبه 4 اسفند 1395 )
» پروتکل ایمیل چیست؟ ( چهارشنبه 4 اسفند 1395 )
» پروژه انگشت نگاری ( چهارشنبه 4 اسفند 1395 )
» نمونه سوالات دانشگاه پیام نور ( چهارشنبه 4 اسفند 1395 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ادامه فصل 8 ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )