تبلیغات
نمونه سوالات - جزوه - پروژه
 
 
 

نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات

نویسنده : گروه نرم افزار نمونه سوالات | تاریخ : 05:30 ب.ظ - سه شنبه 6 خرداد 1393

نمونه سوالات 

خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات

استاد صفاناز حیدریسوالات فصل هشتم


1- در شبکه های کامپیوتری میزبان ها با چه زبانی با هم ارتباط دارند.

الف) کد دیسیمال

ب) کد هگزا دیسیمال

ج) کد اکتا

R      د) کد باینری


ادامه سوالات در ادامه مطلب


سوالات فصل هشتم: شبکه خصوصی مجازی 

1- در شبکه های کامپیوتری میزبان ها با چه زبانی با هم ارتباط دارند.

الف) کد دیسیمال

ب) کد هگزا دیسیمال

ج) کد اکتا

R      د) کد باینری

2- در شبکه های محلی بهتر است LAN بزرگ به مناطق کوچکتری به نام ................... تقسیم شود.

R      الف) گروه کاری

ب) میزبان

ج) روتر

د) ایستگاه کاری

3- کدامیک از تعاریف زیر مربوط به شبکه های گسترده می باشد.

الف) محدود به یک مکان جغرافیایی خاصی مانند یک ساختمان می باشد.

R      ب) منطقه وسیعی از ناحیه جغرافیایی را تحت پوشش قرار می دهد.

ج) در این نوع شبکه گروه های کاری به طور منطقی ساخته شده است.

د) ب و ج صحیح است.

4- کدامیک از گزینه های زیر از اجزاء متداول شبکه نمی باشد.

الف) ایستگاه های کاری

ب) سرورها

R      ج) گروه های کاری

د) میزبان ها

5- کدامیک از گزینه های زیر از سرورهای متداول نیست.

الف) File Server

ب) Printer Server

ج) Web Server

R      د) Virtual Server

6- وظیفه Proxy Server کدامیک از گزینه های زیر است.

الف) تمام چاپگرهای شبکه را مدیریت می کند.

ب) تماس های تلفنی را در شبکه مدیریت می کند.

R      ج) کارهایی در ماشین های دیگری از شبکه را مدیریت می کند.

د) هیچ کدام

7- شبکه محلی مجازی (VLAN) چیست؟

الف) VLAN اجازه می دهد در هر جایی از یک شبکه فیزیکی باشید ولی هنوز مجازی منابع شبکه ی خاصی باشید که به آن نیاز ندارید.

ب) VLAN اجازه می دهد در هر جایی از یک شبکه مجازی باشید ولی هنوز محلی منابع شبکه ی خاصی باشید که به آن نیاز ندارید.

ج) VLAN اجازه می دهد در هر جایی از یک شبکه مجازی باشید ولی هنوز مجازی منابع شبکه ی خاصی باشید که به آن نیاز ندارید.

R      د) VLAN اجازه می دهد در هر جایی از یک شبکه فیزیکی باشید ولی هنوز محلی منابع شبکه ی
           خاصی باشید که به آن نیاز ندارید.

8- مهم ترین پروتکل های شبکه های TCP/IP کدامند.

الف) TCP   -    MPLS

R      ب) TCP   -            IP

ج) MPLS    -            IP

د) هیچ کدام

9- کدامیک از گزینه ها از امتیازات شبکه های MPLS نیست.

R      الف) هیچ کدام

ب) برای ایجاد شبکه های خصوصی مجازی بزرگ مناسب هستند.

ج) توسعه پذیری آن بسیار بالا است.

د) کیفیت سرویس افزایش می یابد.

10- VPN چیست؟

الف) امکان دسترسی و اتصال از یک LAN، به LAN متفاوت دیگری در راه دور

ب) ارتباط با امنیت بالا به شبکه LAN مورد نظر

ج) باعث می شود که میزبان طوری ظاهر شود که گویی محلی شبکه راه دور است

R      د) همه موارد صحیح می باشند

11- کدامیک از گزینه های زیر از معیاری که فناوری های VPN را از هم متمایز می کند هستند.

الف) اتصالگرا  در مقابل بی اتصال

ب) رمز گذاری شده در مقابل رمز گذاری نشده

ج) مبتنی بر اینترنت در مقابل عدم مبتنی بر اینترنت

R      د) همه موارد صحیح می باشند

برچسب ها : نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ,
 

آخرین مطالب

» سایت همگام ( پنجشنبه 31 فروردین 1396 )
» جزوه بلوغ دولت الکترونیک ( یکشنبه 15 اسفند 1395 )
» پاورپوینت مدیریت حافظه در ویندوز ( چهارشنبه 4 اسفند 1395 )
» پروتکل ایمیل چیست؟ ( چهارشنبه 4 اسفند 1395 )
» پروژه انگشت نگاری ( چهارشنبه 4 اسفند 1395 )
» نمونه سوالات دانشگاه پیام نور ( چهارشنبه 4 اسفند 1395 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ادامه فصل 8 ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )