تبلیغات
نمونه سوالات - جزوه - پروژه
 
 
 

نمونه سوالات مربوط به تجزیه وتحلیل سیستم (مهندسی نرم افزار 1)

نویسنده : گروه نرم افزار نمونه سوالات | تاریخ : 04:44 ب.ظ - دوشنبه 28 آذر 1390

نمونه سوالات مربوط به تجزیه وتحلیل سیستم (مهندسی نرم افزار 1)

1.نحوه سازماندهی تیم های نرم افزاری را نام ببرید؟(الگوهای سازمانی مانتی را نام برده توضیح دهید )

2.فعالیتهای چتری مهندسی نرم افزار را نام ببرید؟

3.تکنیک های هماهنگ سازی پروژه را نام برده وشرح دهید ؟

4.موازین کیفیت نرم افزار را توضیح دهید


بقیه نمونه سوالات در ادامه مطلب 


نمونه سوالات مربوط به تجزیه وتحلیل سیستم (مهندسی نرم افزار 1)

استاد شمس1.نحوه سازماندهی تیم های نرم افزاری را نام ببرید؟(الگوهای سازمانی مانتی را نام برده توضیح دهید )

2.فعالیتهای چتری مهندسی نرم افزار را نام ببرید؟

3.تکنیک های هماهنگ سازی پروژه را نام برده وشرح دهید ؟

4.موازین کیفیت نرم افزار را توضیح دهید ؟

 چند است؟DRE5- مقدار ایده ال برای ضریب كارایی رفع نفص

6.ویژگی های نرم افزار را نام برده توضیح دهید ؟

7.منحنی وانی را به همراه شکل توضیح دهید ؟

8.منحنی واقعی ومنحنی ایده ال را به همراه شکل بطور کامل توضیح دهید ؟

9.مدل مارپیچی را به همراه شکل به طور کامل شرح دهید ؟

10.مدیریت ریسک از اساسی ترین قسمت های مدیریت پروژهمحسوب می شود .انواع ریسک که ممکن است در پروژه های نرم افزاری رخ دهد را شرح دهید ؟

11.مهندسی سیستم را تعریف کنید ؟

12.انواع نرم افزارها را نام برده 2مورد را توضیح دهید ؟

13.اسطوره هی نرم افزاری را نام برده و بطور مختصر شرح دهید؟

14.از موازین کیفیت نرم افزار 2 مورد راشرح دهید ؟

15.مدل آبشاری را به همراه شکل بطور کامل شرح دهید ؟

16.چهار الگوی سازمانی کنستانتین برای تیم های مهندسی نرم افزار را توضیح دهید ؟

17.سه فاز مهندسی نرم افزار را که به حوزه ،اندازه وپیچیدگی پروژهبستگی ندارد ودر تمام پروژه های نرم افزاری بکار می رود را نام برده توضیح دهید ؟

18.مدل توسعه مبتنی بر اجراء را توضیح دهید ؟

 چیست؟W5HH20- اصل

20.قابلیت نگهداری و قابلیت استفاده که از اندازه های کیفیت نرم افزار هستند را تعریف کنید ؟

21.نرم افزار را تعریف کنید ؟

22.فرایند را تعریف کنید ؟

23.چهار تغییر قابل مشاهده در فاز پشتیبانی را نام برده و توضیح دهید ؟

 را نام برده و شرح دهید؟SEI24. 5 سطح بلوغ فرایند روش

25.انواع مدل های فرایند را نام ببرید ؟

26.مهندسی سیستم را تعریف کنید ؟

27. انواع فعالیتهای مدل ترتیب خطی را نام برده توضیح دهید ؟

 را نام ببرید؟RAD28. انواع فازهای مدل

29.هدف اصلی یک سازمان مهندسی نرم افزاربرای دستیابی به سیستمی با کارایی بالا را نام ببرید ؟

30.اهداف اندازه گیری را نام ببر ید ؟

31.چهار دلیل اندازه گیری فرایند نرم افزاری را نام برده توضیح دهید ؟

32.میزان ،معیار ،شاخص را تعریف نمائید ؟

33.مواردی که کیفیت نرم افزار وکارایی سازمان را تعیین می کند را نام ببرید ؟

34.خطاهایی که به دلیل مشکلات کد بوجود می آیند را نام ببرید؟

35.اهداف معیارهای پروژه وفرایند نرم افزار کدامند ؟

36.انواع اندازه گیری نرم افزار را نام ببرده توضیح دهید 37.هدف از ایجاد ارتباط میان معیارهای متفاوت را بنویسید ؟

38.وظایف رهبران تیم را نام برده وبطور مختصر شرح دهید ؟

39.ازای بازیگران فرایند نرم افزار را نام برده و شرح دهید؟

40.مفاهیم مدیریت پرو‍‍ژه را نام ببرید؟

41.فرایند جمع آوری معیارهای نرم افزار را به همراه شكل به طور كامل شرح دهید؟

42. 5ویژگی دامنه اطلاعات را نام ببرید و شرح دهید؟

 

  

آخرین مطالب

» سایت همگام ( پنجشنبه 31 فروردین 1396 )
» جزوه بلوغ دولت الکترونیک ( یکشنبه 15 اسفند 1395 )
» پاورپوینت مدیریت حافظه در ویندوز ( چهارشنبه 4 اسفند 1395 )
» پروتکل ایمیل چیست؟ ( چهارشنبه 4 اسفند 1395 )
» پروژه انگشت نگاری ( چهارشنبه 4 اسفند 1395 )
» نمونه سوالات دانشگاه پیام نور ( چهارشنبه 4 اسفند 1395 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ادامه فصل 8 ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )