تبلیغات
نمونه سوالات - جزوه - پروژه
 
 
 

نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات

نویسنده : گروه نرم افزار نمونه سوالات | تاریخ : 05:24 ب.ظ - سه شنبه 6 خرداد 1393

نمونه سوالات 

خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات

استاد صفاناز حیدری


سوالات فصل پنجم

سوالات تستی : کتاب ارزش افزوده درفناوری اطلاعات  فصل5  موضوع : رایانش ابری  

1.رایانش ابری به برنامه ها وسرویسهایی اشاره دارد که :

الف. دریک شبکه توزیع شده اجرا می شوند

ب. ازمنابع مجازی استفاده می کنند

ج. ازطریق پروتکل های رایج اینترنت قابل دسترسی هستند

ü     د. همه موارد


سوالات تستی : کتاب ارزش افزوده درفناوری اطلاعات  فصل5  موضوع : رایانش ابری  

1.رایانش ابری به برنامه ها وسرویسهایی اشاره دارد که :

الف. دریک شبکه توزیع شده اجرا می شوند

ب. ازمنابع مجازی استفاده می کنند

ج. ازطریق پروتکل های رایج اینترنت قابل دسترسی هستند

ü     د. همه موارد

2. کدام یک ازموارد زیر از عملکرد وخصوصیات رایانش ابری به حساب نمی آید ؟

الف. انجام محاسبات سودمند

ب. پرداخت بی درنگ

ü     ج. ارزان بودن

د. سامانه دسترسی جهانی

3. از مدل های سرویس ذیل کدام یک مربوط به رایانش ابری است؟

الف. مدل پلتفرم به عنوان سرویس

ب. مدل نرم افزار به عنوان سرویس

ج. مدل SPI

ü     د. همه موارد

4. کدام یک از ابرهای زیر از نوع مدل استقرار رایانش ابری هستند؟

الف. ابر عمومی

ب. ابر اجتماع

ج. ابرمختلط

ü     د. همه موارد

5. وب سرور آمازون از کدام نوع مدل های ابری است؟

الف. مدل استقرار

ü     ب. مدل زیرساخت به عنوان سرویس

ج. مدل سرویس

د. مدل پردازش ابری مکعبی

6. کدام یک از واژه های زیر از مفاهیم اساسی ابر هستند؟

الف. مجازی سازی

ب. انتزاع

ü     ج. موارد الف و ب

د. محاسبه سودمند

7. دو دسته مجزای رایانش ابری کدامند؟

الف. مدل ابر مکعبی

ب. مدل سرویس

ج. مدل استقرار

ü     د. همه موارد

8. کدام انجمن از مدل ابر مکعبی حمایت می کند؟

الف. NIST

ü     ب. فریم جریچو

ج. IEEE

د. CLOUD WEB

9. کدام یک از موارد زیر جزو وجه های ابر مکعبی هستند؟

الف. منبع یابی

ب. مرز امنیت

ج. مالکیت

ü     د. همه موارد

10.کدام یک از قسمت های زیز جزو مرز امنیتی مدل مکعب رایانش ابری محسوب نمی شوند؟

الف امنیت پیرامون

ب. امنیت درونی

ü     ج . امنیت میانی

د. موارد الف وج

11. کدام یک از موارد زیر جزو مزایای رایانش ابری نیست؟

الف. ائتلاف منابع

ü     ب. مرزامنیت

ج. سرویس محاسبه

د. فناوری کم هزینه

12. برنامه هایی که با رایانش ابری کار می کنند چه نام دارند؟

ü     الف. Low touch

ب. HIPPA

ج. SALESFORCE

د. موارد الف و ج

13. پلتفرم AZURE میکروسافت ازچه مدل وسرویسی استفاده  می کند؟

الف. PAAS

ü     ب. SAAS

ج. IAAS

د. موارد الف وب

14. کدام یک از موارد زیر جزو سرویس ابر عمومی هستند ؟

الف. سرویس سودمند

ب. سرویس رایانش

ج. UTILITY

ü     د. موارد الف و ج

15.منطور از BATCH PROCCESING چیست؟

الف. پردازش دسته ای

ب. پردازش به طور همزمان

ج. پردازش که به طور قابل توجهی سرعت برنامه های با پردازش بالا را افزایش می دهد

ü     د. همه موارد

16. کدام یک از موارد زیر از مشخصه های منحصر به فرد یک مدل رایانش ابری ایده آل نیست ؟

الف. توسعه پذیری

ب. قابلیت بسط

ج. بهینه سازی

ü     د. برون سپاری مدیریت فناوری اطلاعات

17. برای ساخت صفحه وب MASHUP از چه فناوری استفاده می شود؟

الف. AJAX

ب. PANORAMIO

ج. فناوری آسنکرون جاوا اسکریپت و XML

ü     د. موارد الف و ج

18.  کدام یک از موارد زیر جزو مشخصه های اصلی MASHUP  به حساب نمی آید؟

ü     الف. منفعل

ب. ترکیب

ج. مجتمع سازی

د. نمایش

19. در مدل های و سرورهای PAAS  مسئولیت مدیریت منابع بر عهده چه کسی است؟

الف. سرور

ü     ب. کاربر

ج. فروشنده ابر

د. شرکت آمازون

20. وابستگی به فروشنده در کدام یک از مدل های رایانش ابری بالاتر است ؟

الف. IAAS

ب. SAAS

ج. HIPPA

ü     د. PAAS

 

با آرزوی موفقیت برای همه دوستان
برچسب ها : نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ,
 

آخرین مطالب

» سایت همگام ( پنجشنبه 31 فروردین 1396 )
» جزوه بلوغ دولت الکترونیک ( یکشنبه 15 اسفند 1395 )
» پاورپوینت مدیریت حافظه در ویندوز ( چهارشنبه 4 اسفند 1395 )
» پروتکل ایمیل چیست؟ ( چهارشنبه 4 اسفند 1395 )
» پروژه انگشت نگاری ( چهارشنبه 4 اسفند 1395 )
» نمونه سوالات دانشگاه پیام نور ( چهارشنبه 4 اسفند 1395 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ادامه فصل 8 ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )