تبلیغات
نمونه سوالات - جزوه - پروژه
 
 
 

نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات

نویسنده : گروه نرم افزار نمونه سوالات | تاریخ : 05:22 ب.ظ - سه شنبه 6 خرداد 1393

نمونه سوالات 

خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات

استاد صفاناز حیدری


سوالات فصل سوم

1- کدام گزینه جزء خدمات ارزش افزوده تلفن همراه محسوب نمی شود.

الف) مکالمه

ب) پیامک

ج) پیام چند رسانه ای

د) پرداخت از طریق پیامک
سوالات فصل سوم

1- کدام گزینه جزء خدمات ارزش افزوده تلفن همراه محسوب نمی شود.

الف) مکالمه

ب) پیامک

ج) پیام چند رسانه ای

د) پرداخت از طریق پیامک

2- کدام گزینه تعریف ارزش افزوده تلفن همراه است.

الف) به هر خدمتی اطلاق می شود که فراتر از مکالمه صوتی باشد.

ب) به هر خدمتی اطلاق می شود که فقط اجازه خرید و فروش اینترنتی را به مشترکین بدهد.

ج) به هر خدمتی اطلاق می شود که بتوان بوسیله آن فقط پیامک چند رسانه ای ارسال کرد.

د) به هر خدمتی اطلاق می شود که فقط خدمات مکان یابی را به مشترکین ارائه بدهد.

3- کدام گزینه از کاربردهای عمومی پیامک نیست.

الف) ارسال پیام های آموزشی

ب) ارسال صورت حساب

ج) برگزاری نظرسنجی

د) ارسال تصویر

4-کدام گزینه از کاربردهای پیامک در سازمان ها و شرکت ها می باشد.

الف) اعلان جلسات کاری

ب) دریافت انتقادات مردمی و کارکنان

ج) اعلان مناقصه های پیمانکاران

د) هر سه گزینه

5- تعریف پیامک چیست؟

الف) پروتکلی است که ارسال پیام های کوتاه متنی از طریق تلفن های همراه را امکان پذیر می کند.

ب) پروتکلی است که ارسال پیام های بلند متنی از طریق تلفن های همراه را امکان پذیر می کند.

ج) پروتکلی است که ارسال پیام های تصویری و متنی از طریق تلفن های همراه را امکان پذیر می کند.

د) پروتکلی است که ارسال پیام های صوتی و متنی از طریق تلفن های همراه را امکان پذیر می کند.

6- کدام گزینه از کاربردهای پیامک در فروشگاه و مراکز تجاری محسوب نمی شود.

الف) ایجاد بانک اطلاعاتی شماره های مشتریان برای ارسال پیامک های تبلیغاتی

ب)  ارسال تصاویر فروشگاه ها و مراکز تجاری به مشتریان

ج) امکان برگزاری مسابقات و دریافت سریال فاکتورهای مشتریان جهت قرعه کشی

د) الف و ج

7- کدام گزینه از کاربردهای پیامک در مراکز آموزشی و دانشگاه ها محسوب نمی شود.

الف) دریافت انتقادات و پیشنهادات دانشجویان

ب) اطلاع رسانی زمان امتحانات

ج) اعلان نمرات دانشجویان

د) ارسال عکس دانشجو به آموزش دانشکده

8- کدام گزینه صحیح است.

الف) بازاریابی ویروسی، پیشنهاد میکند که ارتباط از حالت  بازاریاب – مصرف کننده به طرف مصرف کننده مصرف  کننده جابجا شود.

ب) بازاریابی ویروسی، پیشنهاد میکند که ارتباط از حالت  مصرف کننده مصرف  کننده به طرف بازاریاب – مصرف کننده جابجا شود.

ج) بازاریابی ویروسی، پیشنهاد میکند که ارتباط از حالت  بازاریاب – بازاریاب به طرف مصرف کننده مصرف  کننده جابجا شود.

د) بازاریابی ویروسی، پیشنهاد میکند که ارتباط از حالت  مصرف کننده مصرف  کننده به طرف بازاریاب – بازاریاب جابجا شود.

9- تعریف تجارت سیار کدام گزینه است.

الف) هر عملی که در تجارت الکترونیک که در محیط محاسبه انجام می گیرد.

ب) هر گونه مبادله مستقیم و غیر مستقیم که دارای ارزش پولی است و از طریق شبکه های سیار انجام میگیرد.

ج) تحویل محصول خدمات از طریق فناوری های بی سیم با هدف انجام فعالیتهای تجارت الکترونیک در هر زمان یا در مکان است.

د) هر سه مورد.

10- از عوامل موثر بر توسعه تجارت سیار کدام گزینه صحیح می باشد.

الف) پیدایش و تکامل سریع تلفن همراه

ب) ایجاد فناوری پروتکلهای لازم مثل WAP

ج) ظهور فناوری ارتباطی نسل سوم با سرعت بالا در انتقال داده ها

د) هر سه مورد

11- از ویژگیهای اقتصادی تجارت سیار کدام گزینه صحیح می باشد.

الف) سیار بودن قابلیت دسترسی گسترده اتصال آنی متناسب بودن

ب) سیار بودن قابلیت دسترسی گسترده اتصال آنی عدم متناسب بودن

ج) سیار بودن قابلیت دسترسی گسترده عدم بومی سازی محصول و خدمات متناسب بودن

د) سیار بودن قابلیت دسترسی گسترده عدم بومی سازی محصول و خدمات عدم متناسب بودن

12- کدام گزینه صحیح نیست.

الف) پرداخت پول با تلفن همراه به خدمات پرداختی اطلاق می شود که از طریق تلفن همراه صورت می گیرد.

ب) پرداخت پول با تلفن همراه بدلیل نا امن بودن، جایگزین شیوه های مرسوم نخواهد شد.

ج) پرداخت پول با تلفن همراه، چندان نا امن تر از شیوه های رایج نیست و به زودی جایگزین شیوه های مرسوم خواهد شد.

د) پرداخت سیار به نام های پول سیار، انتقال پول سیار و کیف سیار نیز خوانده می شود.

13- منظور از تقویت حضور کامل (از ویژگیهای اقتصادی تجارت سیار) چیست

الف) دستگاه سیار مستقل از مکان حضور کاربر، می تواند اطلاعات را در اختیار گیرد

ب) دستگاه سیار مستقل از مکان حضور کاربر، نمی تواند اطلاعات را در اختیار گیرد

ج) با امکانات تلفن همراه در هر لحظه می توانید با مراکز تجاری و خدماتی ارتباط بی درنگ برقرار کنید.

د) الف و ج

14- فناوری NFC چیست

الف) یک ارتباط رمز گزاری شده در برد کوتاه برای پرداخت از طریق تلفن همراه مجهز به فناوری NFC

ب) یک ارتباط بدون رمز گزاری در برد کوتاه برای پرداخت از طریق تلفن همراه مجهز به فناوری NFC

ج) یک ارتباط بدون رمز گزاری در برد طولانی برای پرداخت از طریق تلفن همراه مجهز به فناوری NFC

د) یک ارتباط رمز گزاری شده در برد طولانی برای پرداخت از طریق تلفن همراه مجهز به فناوری NFC

15- کدام گزینه تفاوتهای پیامک و USSD را بیان می کند.

الف) USSD یک روش برقراری ارتباط بین گوشی با شبکه و بلعکس است در حالی که پیامک برای ارتباط گوشی با گوشی به کار می رود.

ب) USSD یک روش برقراری ارتباط بین گوشی با گوشی است در حالی که پیامک با شبکه و بلعکس به کار می رود.

ج) USSD و پیامک هر دو روش برقراری ارتباط بین گوشی با شبکه و بلعکس می باشد.

د) USSD و پیامک هر دو روش برقراری ارتباط بین گوشی با گوشی می باشد.

16- کدام گزینه صحیح است.

الف) پیامک از مکانیزم ذخیره و ارسال استفاده می کند در حالیکه USSD نشست گرا نیست

ب) USSD از مکانیزم ذخیره و ارسال استفاده می کند در حالیکه پیامک نشست گرا نیست

ج) پیامک از مکانیزم ذخیره و ارسال استفاده می کند در حالیکه USSD نشست گرا است

د) USSD از مکانیزم ذخیره و ارسال استفاده می کند در حالیکه پیامک نشست گرا است

17- تعریف WAP چیست

الف) پروتکلی است برای اتصال چندین تلفن همراه به یکدیگر

ب) پروتکلی است برای ارسال و دریافت پیامک

ج) پروتکلی است برای ارسال و دریافت پیام چند رسانه ای

د) پروتکلی است برای اتصال به اینترنت از طریق تلفن همراه

18- کدام گزینه در رابطه با محدودیت های تلفن همراه صحیح نیست.

الف)تأخیر کمتر

ب) پهنای باند کمتر

ج) قابلیت پیش بینی کمتر

د) حافظه RAM و ROM کمتر

19- کدام گزینه از اهداف MMS نیست.

الف) خدمات سرگرمی

ب) خدمات اطلاع رسانی

ج) خدمات پرداخت

د) خدمات تجاری و صنعتی

20- گدام گزینه صحیح است.

الف) پیامک فقط پیام های چند رسانه ای ارسال می کند

ب) MMS فقط پیامهای متنی ارسال می کند

ج) پیامک، پیام های پند رسانه ای و پیام های متنی ارسال می کند

د) MMS، پیامهای چند رسانه ای و پیام های متنی ارسال می کند

 برچسب ها : نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ,
 

آخرین مطالب

» سایت همگام ( پنجشنبه 31 فروردین 1396 )
» جزوه بلوغ دولت الکترونیک ( یکشنبه 15 اسفند 1395 )
» پاورپوینت مدیریت حافظه در ویندوز ( چهارشنبه 4 اسفند 1395 )
» پروتکل ایمیل چیست؟ ( چهارشنبه 4 اسفند 1395 )
» پروژه انگشت نگاری ( چهارشنبه 4 اسفند 1395 )
» نمونه سوالات دانشگاه پیام نور ( چهارشنبه 4 اسفند 1395 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ادامه فصل 8 ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )