تبلیغات
نمونه سوالات - جزوه - پروژه
 
 
 

نمونه سوالات برنامه نویسی مقدماتی

نویسنده : گروه نرم افزار نمونه سوالات | تاریخ : 06:46 ب.ظ - سه شنبه 3 اردیبهشت 1392

بسمه تعالی

نمونه سوالات برنامه نویسی مقدماتی

 استاد هاشمی


1-      الف)الگوریتم را تعریف كنید.

       ب) فلوچارت را تعریف كنید.

       ج) مهم ترین ویژگی هایی كه فلوچارت باید داشته باشد را بنویسید.

2- فلوچارتی رسم نمایید كه در مورد اول و كامل بودن عدد تصمیم گیری نمایید.

3-فلوچارتی رسم نمایید كه "ب.م.م"و"ك.م.م" دو عدد را محاسبه نمایید.


بقیه نمونه سوالات در ادامه مطلب . . .


جواب سوال 3 و 18 در ادامه مطلب قرار گرفت به درخواست یکی از کاربران


بسمه تعالی

نمونه سوالات برنامه نویسی مقدماتی

 استاد هاشمی


1-      الف)الگوریتم را تعریف كنید.

       ب) فلوچارت را تعریف كنید.

       ج) مهم ترین ویژگی هایی كه فلوچارت باید داشته باشد را بنویسید.

2- فلوچارتی رسم نمایید كه در مورد اول و كامل بودن عدد تصمیم گیری نمایید.

3-فلوچارتی رسم نمایید كه "ب.م.م"و"ك.م.م" دو عدد را محاسبه نمایید.

4با توضیح كامل روش مورد استفاده فلوچارتی برای حل معادله درجه دوم ax2+bx+c ارایه دهید.

5-فلوچارتی رسم نمایید كه عدد را از ورودی دریافت كرده و مشخص نماید مقلوب عدد در آرایه a وجود دارد یا خیر.

6شیوه تبدیل اعداد از مبنای 2 به مبنای 16 را توضیح دهید و بروی مثال 10011اجرا نمایید و سپس فلوچارت تبدیل عدد از مبنای 2به مبنای10را بنویسید.

7-فلوچارتی رسم نمیید كه عددی را از ورودی گرفته و صفرهای آن را حذف كند.

8-فلوچارتی رسم نمایید كه عددی از ورودی گرفته و درصورت كامل بودن عدد مقلوب آن را چاپ نماید و در صورت اول بودن مجموع ارقام عدد را بدست آورد.

9-فلوچارتی رسم نمایید كه آرایه مرتب(صعودی) از اعداد دریافت كرده و كلیدkeyرا با استفاده از جستجوی دودویی در آرایه جستجو نماید.

10-برنامه ای بنویسید كه با استفاده از switch caseكار ماشین حساب ساده را ژیاده سازی نماید.

11- برنامه ای بنویسید كه نمرات دانشجویان را در آرایه ذخیره نماید و با استفاده از مرتب سازی انتخابی مرتب نماید.

12-برنامه بنویسید كه معكوس ماتریس3*3 را محاسبه نماید.

13-الف) تابعی برای محاسبه چند جمله درجه 3 بنویسید.

    ب) با استفادهتابع الف برنامه ای بنویسید كاربر با ورود عدد 1 چند جمله ای درجه یك؛ با ورود عدد2 چند جمله ای درجه دو و با ورود 3چند جمله ای درجه سه را استفاده نماید و با دریافت مقادیر لازم نتیجه را نمایش دهد.

14- برنامه ای بنویسید كه رشته ای را از ورودی دریافت كرده و فضاهای خالی آن را حذف كرده و حروف كوچك را به حروف بزرگ تبدیل نماید.

15- فلوچارتی رسم نمایید كه 2 عدد از ورودی گرفته و بزرگترین مقسوم علیه مشترك و كوچكترین مضرب مشترك آنها را محاسبه نماید.

16-فلوچارتی رسم نمایید كه nعدد از ورودی دریافت كرده و تعداد اعادا كامل و تعداد اعدادا اول را چاپ نماید.

17- فلوچارتی رسم نمایید كه عددی از ورودی دریافت كرده و مقلوب ارقام غیر صفر را چاپ نماید.

مثال: 321 →100203

18- برنامه ای بنویسید كه نمره nدانشجو را در آرایه ذخیره نماید و به روش مرتب سازی حبابی مرتب نماید.

19- برنامه ای بنویسید كه nعدد از ورودی دریافت نماید و بدون استفاده از مرتب سازی سومین كوچكترین عدد را چاپ نماید.

20- برنامه ای بنویسید كه با استفاده از توابع 2 عدد را از ورودی دریافت نموده و بدون استفاده از عمل ضرب در هم ضرب نماید و نتیجه را در خروجی نمایش دهد.

21- برنامه ای بنویسید كه 2 آرایه مرتب دریافت نماید و بدون استفاده از مرتب سازی عناصر این دو آراتیه را بگونه ای در آرایه سوم در هم ادغام نماید كه آرایه سوم نیز مرتب باشد.

22- برنامه ای بنویسید كه یك آرایه دو بعدی را هم به شكل سطری و هم به شكل ستونی مرتب نمایبد.

=================================

جواب سوال 3 به درخواست یکی از دوستان


نوشته شده توسط رضاپور


جواب سوال 18 


 نوشته شده توسط رضاپور با تشکربرچسب ها : نمونه سوالات برنامه نویسی مقدماتی , جواب نمونه سوال برنامه سازی مقدماتی ,
 

آخرین مطالب

» سایت همگام ( پنجشنبه 31 فروردین 1396 )
» جزوه بلوغ دولت الکترونیک ( یکشنبه 15 اسفند 1395 )
» پاورپوینت مدیریت حافظه در ویندوز ( چهارشنبه 4 اسفند 1395 )
» پروتکل ایمیل چیست؟ ( چهارشنبه 4 اسفند 1395 )
» پروژه انگشت نگاری ( چهارشنبه 4 اسفند 1395 )
» نمونه سوالات دانشگاه پیام نور ( چهارشنبه 4 اسفند 1395 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ادامه فصل 8 ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )