تبلیغات
نمونه سوالات - جزوه - پروژه
 
 
 

سوالات درس کارگاه کامپیوتر دو

نویسنده : گروه نرم افزار نمونه سوالات | تاریخ : 10:51 ب.ظ - سه شنبه 6 دی 1390

نمونه سوالات درس کارگاه کامپیوتر دو

نیمسال دوم 89 - 90

مدرس: ملکی


سوالات Word:

1) کدام یک از کلید های زیر جهت تایپ متن را از( راست به چپ) تغییر میدهد ؟

الف) ctrl+ shift  سمت چپ                              ب) alt + shift سمت چپ

ج) ctrl + shift سمت راست                              د) alt + shift  سمت چپ


2)گدام یک از گزینه های زیر آخرین متن تایپ شده یا فر مان اجرا شده را تکرار میکند؟

الف) کلید F4                 ب) کلید ctrl +Y                     ج) کلید ctrl +X                  د) گزینه الف و ب
دانلود بقیه نمونه سوالات ) کدام یک از گزینه های زیر برای اضافه کردن سر صفحه  وپا صفحه به متن بکار می رود؟

الف) view / toolbars                                                    ب) Insert / header and footer

ج) view/ ruler                                                             د) References/ Footnotes

7( کدام یک از گزینه های زیر را میتوان در سر صفحه یا پا صفحه اضافه کرد؟

الف) تاریخ                             ب) زمان                                ج) شماره صفحه                              د) هر سه مورد

8)کدام یک از گزینه­های زیر در کادر محاوره Print تعیین میکند که چاپ از صفحه فرد شروع شود؟

الف) even page                  ب) odd page                    ج) new page                                د) continuous

9) انتخاب کدام گزینه در کادر محاوره Page Setup  موجب میشود تا اطلاعات به صورت عمودی چاپ شوند؟

الف) Landscape                    ب) Portrait                   ج) Mirror Margins                      د) Gutter Position

10) کدام یک از کلید­های زیر برای درج پاورقی استفاده می­شود؟

الف) CTRL+ALT+F                                ب) CTRL+D                    ج) CTRL+F12                        د) CTRL+SHIFT+ENTER

 

 

 

11)برای شماره گذاری صفحات از چه دستوری استفاده می شود ؟

الف)دستور SORT NUMBERS   از منوی INSERT                    ب)دستور PAGE SORT از منوی INSERT

ج)دستور PAGE SETUP از منوی INSERT                                 د) دستور PAGE NUMBERS از منوی INSERT

12) لغاتی که تایپ میشود در لغت نامه WORD  نیستند در زیر آنها خط موجدار ....کشیده میشود ؟

الف) سبز                      ب) قرمز                                ج) آبی                                     د) خاکستری

13) برای کپی قالب پاراگراف قالب بندی شده به پاراگراف مورد نظر از..... .استفاده می کنیم ؟

الف) COPY / PAST                   ب) CUT / PAST

ج)الف و ب                               د   )استفاده از ابزارFORMAT Painter  از منوی HOME

14) اگر تب از نوع CENTER باشد در هنگام تایپ :

الف) متن از راست به چپ تایپ می شود           ب) متن از چپ به راست افزایش می یابد

ج) عبارت تاپ شده از دو طرف افزایش می یابد     د) هیچکدام

15) انتخاب کدام گزینه از کادر محاوره ای INSERT CELLS باعث ایجاد خانه یا خانه هایی به صورت بیرون زدگی در

سمت چپ جدول میشود ؟

الف) INSERT ENTIRE COLUMN      ب) SHIFT CELLS LEFT   ج)  SHIFT CELLS DOWN      د) INSERT ENTER ROW

16) ابزار TEXT BOX  از منوی HOME به چه منظوری استفاده میشود؟

الف) برای رسم مستطیل        ب) برای ایجاد یک جعبه متنی             ج) برای رسم دایره          د) برای رسم خط

17) برای چاپ صفحه جاری از کادر محاورهای PRINT گزینه ........... را انتخاب می کنیم

      الف) ALL                      ب) PRINT TO FILE                 ج) CURRENT  PAGE             د) COLLATE

18) کدام فرمان برای تقسیم ادغام چند خانه به یک خانه بکار می رود؟

الف) Merge CELLS         ب) INSERT CELLS          ج) SPLIT CELLS             د) DELETE

19) پسوند فایل های2007  word چیست ؟

الف)Doc            ب) gif                    ج) Docx                   د) html

20) برای ترسیم انواع نوشته­های راهنما از کدام دستورات زیر استفاده می­شود؟

الف)Insert/Shapes      ب)Insert/Picture       ج)Home/Shapes      د)Home/Picture

21) برای انتقال مکان نما به ابتدای سند کدام کلید به کار میرود؟

الف) ctrl + end                 ب) ctrl + home                   ج) ctrl + page up           د) ctrl + page down

22) - کدام یک از گزینه های در کادر محاوره font متن را به صورت اندیس بالا نمایش میدهد؟

الف) Shadow                    ب) Subscript             ج) Superscript                    د) Strikethrough

23) جهت ایجاد یک خط قائم در حد فاصل ستون­های یک جدول از کدام گزینه استفاده می­شود؟

الف)Right Tab                         ب) Bar Tab          ج) Decimal Tab                     د) Left Tab

24) - پسوند فایل های2003 word چیست؟

الف) Docx                 ب) gif                         ج) doc                       د) html

 

25) کدام یک از گزینه های زیر برای ثبت سند بکار میرود ؟

الف)file / save                      ب) file / save as                   ج) دکمه save                   د) هر سه مورد

26) فرق دستور SAVE و SAVE AS چیست؟

الف) هیچ فرقی ندارد                   ب) با دستور SAVE  اسناد جدید و با SAVE AS اسناد ویرایش شده را ذخیره می كند

ج) اسنادی که با دستور SAVE  ذخیره شده اند با دستور SAVE AS با نامی دیگر ذخیره نمود         د) گزینه ب وج صحیح است

27) کدام فرمان برای تقسیم یک خانه به چند خانه بکار می رود؟

الف) MERGE CELLS              ب) INSERT CELLS             ج) SPLIT CELLS                       د) DELETE

28) مقدار پرش پیش فرض هنگام فشردن کلید TAB کدام است؟

الف) 2 اینچ                          ب) 27/1 سانتیمتر                           ج) 27/1 اینچ                          د) هیچکدام

 

29) برای مشاهده خط کش­های افقی و عمودی باید نمای ................. فعال باشد

الف) Print Layout             ب) Full Screen          ج)Outline                د)Web layout

30) برای جایگزینی همه موارد یافت شده در سند کدام گزینه مناسب است؟

الف) Replace all           ب)            Replace  ج)Find Next                             د)Findبرچسب ها : سوالات درس کارگاه کامپیوتر دو , نمونه سوالات ,
 

آخرین مطالب

» سایت همگام ( پنجشنبه 31 فروردین 1396 )
» جزوه بلوغ دولت الکترونیک ( یکشنبه 15 اسفند 1395 )
» پاورپوینت مدیریت حافظه در ویندوز ( چهارشنبه 4 اسفند 1395 )
» پروتکل ایمیل چیست؟ ( چهارشنبه 4 اسفند 1395 )
» پروژه انگشت نگاری ( چهارشنبه 4 اسفند 1395 )
» نمونه سوالات دانشگاه پیام نور ( چهارشنبه 4 اسفند 1395 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ادامه فصل 8 ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )
» نمونه سوالات خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ( سه شنبه 6 خرداد 1393 )